Innlegg:

Stenging – Skiftesvegen 16.06.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Skiftesvegen blir vatnet stengt, to. 16. juni 2022 mellom kl. 11:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts