Innlegg:

Stenging – Setramyra 10.02.2023

På grunn av arbeid på vassledning på setramyra blir vatnet stengt, fr. 10. feb. 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts