Innlegg:

Stenging – Setramyra 09.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på setramyra blir vatnet stengt, to. 9. feb. 2023 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts