Innlegg:

Stenging Sakseidfeltet

Onsdag 30. mai vil det bli utført arbeid på vassledning i Sakseidfeltet. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.

Related Posts