Innlegg:

Stenging Rubbestadneset natt til onsdag 5 mai

På grunn av arbeid på vassledning på Lyngvegen blir vatnet stengt, tirsdag 4. mai mellom kl. 23:00 og 06:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts