Innlegg:

Stenging Rolvsnes – 25.01.2024

På grunn av arbeid på vassledning på Rolvsnes blir vatnet stengt, 25. januar 2024 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts