Innlegg:

Stenging – Ramsbråtet 26.01.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Ramsbråtet blir vatnet stengt, to. 26. jan. 2023 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts