Innlegg:

Stenging – Ramsbråtet 06.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Ramsbråtet blir vatnet stengt, ma. 6. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts