Innlegg:

Stenging Onglavik 16. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Onglavik blir vatnet stengt, torsdag 16. januar 2020 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts