Innlegg:

Stenging Naustbakken mandag 27. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Naustbakken blir vatnet stengt, mandag 27. januar mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts