Innlegg:

Stenging Melingsvåg onsdag 13 des.

På grunn av arbeid på vassledning på Melingsvåg blir vatnet stengt, 13. desember 2023 mellom kl. 10:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts