Innlegg:

Stenging Mækjebakken torsdag 6. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Mækjebakken blir vatnet stengt, torsdag 6. okt. 2022 mellom kl. 10:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts