Innlegg:

Stenging Mækjebakken

Fredag 4. mai vil det bli utført arbeid på vassledningene på Mækjebakken. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0800 til kl. 11.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!

Related Posts