Innlegg:

Stenging – Mækjebakken 12.10.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Mækjebakken blir vatnet stengt, on. 12. okt. 2022 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts