Innlegg:

Stenging Lykling onsdag 10. nov

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, on. 10. nov. 2021 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts