Innlegg:

Stenging – Lykling 23.06.2023

 På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 23. juni 2023 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts