Innlegg:

Stenging – Lykling 20.06.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 20. juni 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts