Innlegg:

Stenging Leite 20.11

På grunn av arbeid på vassledning på Leite blir vatnet stengt, onsdag 20. november mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts