Innlegg:

Stenging Kulleseid tirsdag 22. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Kulleseid blir vatnet stengt, tirsdag 22. mars 2022 mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts