Innlegg:

Stenging Klubben onsdag 20. juli

På grunn av arbeid på vassledning på Klubben blir vatnet stengt, onsdag 20. juli mellom kl. 08:30 og 15:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts