Innlegg:

Stenging Kåso torsdag 30. januar

På grunn av arbeid på vassledning i Kåso blir vatnet stengt, torsdag 30. januar mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts