Innlegg:

Stenging Kåso onsdag 15. jan

På grunn av arbeid på vassledning på Kåso blir vatnet stengt, onsdag 15. jan. 2020 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts