Innlegg:

Stenging Kåso 7. jan

På grunn av arbeid på vassledning på Kåso blir vatnet stengt, tirsdag 7. januar 2020 mellom kl. 22:00 og 03:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts