Innlegg:

Stenging Kåso 20. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Kåso blir vatnet stengt, mandag 20. januar mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts