Innlegg:

Stenging Kallavåg tirsdag 28. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, tirsdag 28. januar mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts