Innlegg:

Stenging Kallavåg fredag 6. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, fredag 6. mars mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts