Innlegg:

Stenging – Innvær 16.06.23

På grunn av arbeid på vassledning på Innvær blir vatnet stengt, 16. juni 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts