Innlegg:

Stenging Hollund onsdag 5. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, onsdag 5. mai mellom kl. 09:00 og 14:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts