Innlegg:

Stenging Hollund onsdag 28. april

 På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, on. 28. april 2021 mellom kl. 10:00 og 15:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts