Innlegg:

Stenging Hollund mandag 31. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, mandag 31. mai mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts