Innlegg:

Stenging – Hollund 29.11.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, 29. november 2023 mellom kl. 12:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts