Innlegg:

Stenging – Hollund 17.11.2023

 På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, 17. november 2023 mellom kl. 08:30 og 10:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts