Innlegg:

Stenging Halleraker mandag 11. jan

På grunn av arbeid på vassledning på Halleraker blir vatnet stengt, mandag 11. jan. mellom kl. 09:00 og 14:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts