Innlegg:

Stenging Grunnavågen

Onsdag 26. september vil det bli utført arbeid på vassledningane i Grunnavågen. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 1700.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

 

Related Posts