Innlegg:

Ledningsbrudd – Grindheimsvåg 23.11.2022

På grunn av ledningsbrudd på Grindheimsvåg, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts