Innlegg:

Stenging – Grindheim 14.06.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Grindheim blir vatnet stengt, ti. 14. juni 2022 mellom kl. 10:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts