Innlegg:

Stenging Gjerdsåsvegen 13. des

På grunn av arbeid på vassledning på Gjerdsåsvegen blir vatnet stengt, 13. desember 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts