Innlegg:

Stenging – Foldrøy 02.11.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Foldrøy blir vatnet stengt, 2. november 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts