Innlegg:

Stenging – Espeværvegen 04.05.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Espeværvegen blir vatnet stengt, on. 4. mai 2022 mellom kl. 08:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts