Innlegg:

Stenging – Dyrhammar 17.08.2022

 På grunn av arbeid på vassledning på Dyrhammar blir vatnet stengt, on. 17. aug. 2022 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts