Innlegg:

Stenging Bjørkeskogen onsdag 15. des

På grunn av arbeid på vassledning på Bjørkeskogen blir vatnet stengt, on. 15. des. 2021 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts