Innlegg:

Stenging Baadeholmen 23.6.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Baadeholmen blir vatnet stengt, torsdag 23. juni 2022 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts