Innlegg:

Stenging – Åsen 13.07.2022

 På grunn av arbeid på vassledning på Åsen blir vatnet stengt, on. 13. juli 2022 mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts