Innlegg:

Stenging Alvsvåg mandag 13. juli

På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt idag mandag 13. juli mellom kl. 10:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts