Innlegg:

Stenging Agasøster torsdag 25. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Agasøster blir vatnet stengt, torsdag 25. mars mellom kl. 10:00 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts