Innlegg:

Stenging Aga tirsdag 25. aug

På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt tirsdag 25. august mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts