Innlegg:

Stenging Aga onsdag 14. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt onsdag 14. okt. mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts