Innlegg:

Stenging Aga – Agasøster

På grunn av arbeid på nettet vert vatnet stengt på Aga og Agasøster idag kl. 11.15 til kl. 15.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål ring tlf: 53428840, eller vakttlf: 53428845.

Related Posts