Innlegg:

Leidningsbrot på Totland

Vatnet vil vera stengt fram til skaden er utbetra. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling anbefaler me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak.

Related Posts