Innlegg:

Ledningsbrudd Sollia 10.02.2023

På grunn av ledningsbrudd på Sollia, blir vatnet stengt til skaden er utbedra!

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts